rijden in groep met de club

Doel nummer 1 van een fietsclub is … fietsen in groep. Dit vergt een aantal afspraken. Deze worden op deze pagina toegelicht, en verder nog aangevuld met wat nuttige tips:

 1. vertrekuren
 2. gemiddelde snelheden
 3. regels en afspraken
 4. tips

1. De vertrekuren

 • B2: in maart om 9.15 en vanaf 7 april om 8.45
 • C+: in maart om 9.15 en vanaf 7 april om 8.45
 • A en B: in maart om 9.00, daarna meestal om 8.30 : zie programma’s

2. De Gemiddelde Snelheden

Een gemiddelde is wat het is : een “gemiddelde” : de ene rit is al wat sneller, de andere wat trager,… De weersomstandigheden spelen een belangrijke rol, maar ook het parcours: veel rechtdoor of veel bochten of andere elementen die de snelheid uit de groep halen,… In het begin van het seizoen is het tempo wat gezapiger, naar het einde toe zit uiteraard iedereen in form en gaat het al eens een beetje rapper… Daarom is het niet mogelijk een strikte snelheid per groep op te geven.

Als we er toch een cijfer moeten op plakken, dit zijn de gemiddelde snelheden per groep:

 • C+-leden : maximum 25 km/uur(niet gemiddeld).
 • B2-leden : 24-26 km/uur.
 • B-leden : 28-30 km/uur.
 • A-leden : 30-32 km/uur.

Bovenstaande gemiddelden geven een idee in welke groep u best thuishoort.

Om deze gemiddelde snelheden te halen moet er een heel stuk sneller gereden worden waar mogelijk (en veilig), bijv. op de lange rechte stukken. Om alle vertragingen te compenseren omwille van bochten, tegenliggers, kruispunten, en alle verkeersvertragers waarmee de Vlaamse wegen tegenwoordig versierd zijn, moet de kruissnelheid verschillende km/uur hoger liggen.

Iedereen zal het al wel eens ervaren hebben: na elke vertraging moet er achteraan behoorlijk versneld worden om de groep terug bij de benen, ook al wordt vooraan even getemporiseerd: na elke vertraging “rekt” de groep immers uit waardoor achteraan “het gat moet dichtgereden worden”. Dit is ook een verschil tussen de groepen: De A’s houden na een vertraging maar even de benen stil, bij de B’s wordt er bewust wat langer getemporiseerd, terwijl bij de B2’s nog langer ingehouden wordt…

Een klein voorbeeldje: wanneer op een smalle weg een tegenligger opduikt, en de hele groep achter elkaar moet rijden, betekent dit dat de groep in lengte verdubbelt, en terzelfdertijd wordt afgeremd. Wanneer daarna vooraan terug naast elkaar wordt gereden en naar de normale snelheid wordt teruggekeerd, moet er achteraan een serieus sprintje getrokken worden om terug bij te benen. Een stevige intervaltraining!

Hoe meer naar achter, hoe meer dit zich laat voelen, dus een goede tip: de “beste” plaatsen zijn zo dicht mogelijk achter de kopgroep.

De kopgroep is het deel van de groep die vooraan “ronddraait”, wat betekent dat elke fietser elke 5′ minuten een positie doorschuift, waardoor elk lid van de kopgroep regelmatig aan de beurt komt om “kop te trekken”, eerst 5′ links, en dan nog 5′ rechts. Bij sterke tegenwind wordt deze tijd verlaagd.

Goed om weten is dat het niet verplicht is om de volledige rit in de kopgroep mee te doen. U kan zich gerust halverwege laten uitzakken wanneer u op uw adem trapt. Omgekeerd kan u ook gedurende de rit naar voor komen om mee kop te doen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Telt de kopgroep bijv. 12 man/vrouw, dan komt iedereen maar om het uur even op kop (10′). Eens op kop mag u daarenboven geheel zelfstandig de snelheid verlagen, dat zal altijd gewaardeerd worden door degenen die aan de rekker hangen! U mag ook steeds een kortere kopbeurt doen.

Het leuke aan fietsen in groep is dat fietsers van verschillend niveau perfect kunnen samen fietsen, maar iedereen toch “aan zijn trekken komt” : de sterkere doen de kop en krijgen zo hun “ideale” training, en de rest kan genieten van het “groepsvoordeel” door uit de wind te zitten. Volgers verbruiken 25% energie minder dan de koptrekkers. En nog beter, ook de koptrekkers hebben voordeel bij de volgers (echt waar). En voor wie een intervaltraining wil: achteraan is de aangewezen plaats hiervoor!

Bent u nieuw in de club, en niet gewoon om in groep te fietsen, start dan in een groep die wat onder uw niveau ligt : fietsen in groep moet u leren, en dat gaat makkelijker wanneer u niet onmiddellijk op uw adem trapt ;o)

3. Regels en afspraken bij het fietsen in groep

 • De wegcode wordt strikt gerespecteerd.
 • We verwachten van alle leden een hoffelijk tegenover ALLE andere weggebruikers.
 • De wegkapitein is de baas
 • Fietshelm is verplicht
 • Vanaf 15 personen kan een groep 2 aan 2 op de rijweg fietsen, steeds volledig op de rechterrijstrook. We moeten dan wel gegroepeerd rijden, en steeds uiterst rechts houden en op smalle wegen tegenliggend verkeer niet hinderen. En ja, dit ook bij tegenwind.
 • Bij ritten met minder dan 15 fietsers horen we ons aan de regels van individuele fietsers te houden en moeten we dus op het fietspad fietsen !
 • Vanaf 50 personen zijn 2 begeleidende voertuigen nodig : WTC Blijf Jong fietst NIET in dergelijke groepen. Bij deelname aan georganiseerde ritten moet daarom vermeden worden dat er aansluiting wordt gemaakt met andere groepen.
 • Opgelet : in Nederland zijn de regels anders: fietsers moeten steeds op het (gelukkig breder en beter) fietspad blijven.

4. Verschil verkeersregels Belgie vs Nederland

5. Tips voor het fietsen in groep

 • Rij geconcentreerd en staar u niet blind op het achterwiel voor u, maar kijk verder om tijdig obstakels te zien en te anticiperen, en de fietser achter u te verwittigen.
 • Fiets gelijkmatig : geen bruuske maneuvers, niet plots remmen,…
 • Kijk niet achterom : meestal wijkt u dan af van uw lijn
 • Fiets dicht bij uw voorganger, maar ook niet te dicht, en kom zeker nooit met uw voorwiel voorbij het achterwiel van uw voorganger
 • Communiceer duidelijk bij gevaar : mondeling of, nog beter, met gebaren om bijv. te wijzen op een (gevaarlijke) hindernis op de weg : een put, steen, auto,…
 • Helemaal achteraan verbruikt u veel meer energie : u hangt dan “aan de rekker”. Na elke vertraging bijv. door een bocht moet u een stuk harder trappen dan degenen vooraan om ze terug bij te benen ! Een goeie intervaltraining weliswaar,…
 • Wacht niet tot wanneer u helemaal kapot zit om aan te geven dat het te hard gaat! Uw fietsmakkers helpen jou graag door aan de windzijde te rijden, de kopbeurten te doen, of het tempo aan te passen : we komen altijd in groep aan!
 • Eet en drink voldoende : Vanaf het eerst uur hoort u iets te eten. Wanneer u honger voelt is het al te laat.  En per uur fietsen verliest u gemiddeld 1 liter vocht! Dit moet u aanvullen: best met een “isotone” sportdrank, 150-300 ml per 15-20 minuten.

Meer info over fietsen in groep hier.

Meer info over eten en drinken tijdens het fietsen hier.