Clubreglement

Goede afspraken maken goede vrienden !

 1. Bij inschrijving verplicht een lid zich te houden aan het reglement.
 2. Elk lid betaalt lidgeld en verzekering (VWB).
 3. Iedereen dient verzekerd te zijn tegenover zichzelf en tegenover de vereniging. Schade kan nooit verhaald worden op de vereniging.
 4. Nieuwe kledij wordt aangebracht door het bestuur. Wie ooit kledij betaalde, als eenmalig startgeld, en gemiddeld 20 punten per jaar heeft verzameld krijgt zijn nieuwe kledij gratis. Wie aan deze voorwaarden niet voldoet, betaalt zelf zijn nieuwe uitrusting en dit voor het hele pakket dat de club aanbiedt.
 5. Kledij die door omstandigheden te groot of te klein geworden is, wordt niet gratis vervangen.
 6. Bij beschadiging van de kledij, door een valpartij tijdens een clubuitstap, oordeelt het bestuur of ze gratis wordt vervangen.
 7. Ieder lid is verplicht in clubtenue te fietsen tijdens de uitgeschreven ritten, dit als engagement tegenover de sponsors. Wie niet in clubtenue is krijgt voor die rit geen punt.
 8. Bij vertrek op de uitgeschreven ritten moeten de leden de aanwezigheidslijst tekenen. Zij dienen in groep te vertrekken en bij voorkeur in groep aan te komen aan het lokaal. Het tijdstip van vertrek wordt stipt nageleefd. Adres van het lokaal: manège Ruitershoeve, Bergstraat 4, 9190 Stekene
 9. Om clublaureaat te zijn dient men 40 punten te hebben. C’s hebben 35 punten nodig. Door deelname aan VWB-ritten buiten het programma kan men bonuspunten krijgen, mits voor-egging van de controlekaart. Voor deelname aan clubritten over een hele dag, Ronde van Vlaanderen, Tilff – Bastogne – Tilff en Sean Kelly Classic krijgt men 2 punten. Aanwezigheid op de BBQ en het clubfeest en hulp tijdens de kerstmarkt verdient 1 punt. Hulp aan de eigen organisaties (Blijf Jong VTT, Avanti Classic en VTT, Duchenne Rally, Lambiktochten) geeft 2 punten op de dag zelf, op andere dagen (afpijlen, klaarzetten, weghalen pijlen) 1 punt.
 10. Onder geen omstandigheid kan aan leden, niet aanwezig op een uitgeschreven tocht, een punt toegekend worden. Wie buiten het programma alleen of in een groepje rijdt kan geen punt krijgen.
 11. Bij zeer slecht weer beslissen de aanwezige bestuursleden of er volgens het
  programma kan gereden worden. Bij een positieve beslissing worden enkel
  punten toegekend aan de leden die effectief hebben meegereden. Bij een
  negatieve beslissing worden enkel punten toegekend aan hen die in staat
  waren om te vertrekken volgens het reglement.
 12. De trofees of alternatief worden uitgereikt tijdens het clubfeest. De kampioenen dienen aanwezig te zijn.
 13. De verkeersregels dienen altijd te worden gerespecteerd. Er wordt geen afval
  weggeworpen.
 14. De leden volgen de aanwijzigingen (snelheid, vrije snelheid,…) van de weg-
  kapitein (is hij/zij die de rit heeft uitgestippeld). Zonder toestemming worden
  de kopmannen niet voorbij gereden.
 15. Veranderingen aan het programma worden voorbehouden aan het bestuur.
  Ze worden tijdig bekend gemaakt via e-mail, op het info-bord in het lokaal
  en op de website.
 16. Het dragen van een fietshelm is verplicht. Geen helm = niet vertrekken.
 17. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 18. Veranderingen aan het reglement zijn mogelijk mits kennisgeving.